Publications

Our team has worked on these publications:

Periodical journal: AULAaula

 

 

Books:

kvalitaeuDrivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education

Author: Heather Eggins (ed.)

Sense Publishers ISBN:  978-94-6209-492-5, Rotterdam, 2014

 

kvalita czVyužití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách

Authors: Helena Šebková, Josef Beneš, Vladimír Roskovec

Vyšehrad, ISBN: 978-80-7429-438-9, Prague, 2013

disco13DisCo 2013 New technologies and media literacy education 8th conference reader DisCo

Authors: Jan Beseda and Zbyněk Machát (eds.)              Centre for Higher Education Studies,  ISBN:  978-80-86302-45-4, Prague, 2013

České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009
Authors: Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima

Grada Publishing, a.s., ISBN: 978-80-247-3009-7, Prague, 2010

 

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakálařské studijní programy
Authors: Jaroslav Veteška, Helena Šebková (eds.)

Educa service, ISBN:978-80-87306-05-0, Prague, 2010

 

Studies on Higher Education
Implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education in the Central andEast-European Countries– Agenda Ahead
Author: Jan Kohoutek (Editor)

UNESCO, ISBN 978-92-9069-189-1, Bucharest, 2009

Zajišťování kvality v českém vysokém školství
Authors: Alena Chvátalová, Jan Kohoutek, Helena Šebková (eds.)

Aleš Čeněk, s.r.o., ISBN: 978-80-7380-154-0, Prague, 2008